Vurderer Holmen som nytt havneavsnitt

Havnestyret ber nå Sortland havn utarbeide en mulighetsstudie for Holmen som et nytt havneavsnitt

Les mer om saken på blv.no