Vi har fått nytt telefonnummer til Sortland Havn KF

telefon

Det nye telefonnummeret er:  75 57 71 00