Havneområdet ved Sortland Havn
Havneområdet ved Sortland Havn

Nytt havneavsnitt

Sortland Havn har i en årrekke jobbet med nytt område for utvikling av et moderne havneanlegg med tilhørende fasiliteter for containere, ro-ro, prosjektlaster, sideport med mere. Havneavsnittet skal være del av et større næringsområder som kan dra fordeler av både samlokalisering, klyngeaktivitet og nærhet til et moderne havneavsnitt.

I 2021 fattet Havnestyret i Sortland vedtak om oppstart regulering av området Kringelen på Hinnøya. Et område på ca. 700 daa og mindre en 10 minutters kjøring fra Sortland by. Området er særdeles godt egnet for formålet, med direkte adkomst via Gavelfjorden, gode meteorologiske forhold, samt gode havne- og infrastrukturtekniske forutsetninger. Det planlegges derfor dypvannskai med vanndybde på 20 meter, dedikert containerkran, moderne ro-ro rampe, store logistikkområder og tilhørende funksjoner som tørrlager, kjøle-/fryskapasitet mm. Trykk her for mer informasjon om arbeidet og mulighetene

Samfunnsansvaret

En havn skal være åpen, trygg og imøtekommende, være kunnskapsrik og oppdatert og være en havn man alltid kan regne med, nå og for fremtiden.

En havn tar imot, ønsker velkommen og viser veien inn mot land. Sortland Havn er ikke bare et mottak for sjøtransport og gods, men også et logistikkpunkt for Vesterålen. Havnen brenner for det gode håndtrykket mellom sjø og land og for det verdifulle og utviklende samarbeidet med næringsliv, reiseliv og turisme.

Som KF har Sortland Havn et mandat, en viktig rolle og et viktig samfunnsansvar. Gjennom å delta inn i prosesser rundt byutvikling, utvikling av handelsstand og næringsliv, utvikling av infrastruktur og logistikk som gir gode bevegelsesmønstre for besøkende, søker Sortland Havn å gjøre sitt ytterste for å bidra til vekst og levende kyst- og øysamfunn i Sortland og Vesterålen.