Vedlikehold av kaianlegg

Bulldozer Maskinlag er leid inn for å gjøre jobben med å forhindre utvasking under kaia og klargjøring for asfaltering av parkeringsplassen før vinteren kommer!