Havneområdet ved Sortland Havn
Havneområdet ved Sortland Havn

Sortland Havn er i stadig bevegelse, og vår utvikling er preget av ambisjon, innovasjon og et sterkt samfunnsansvar. Som en viktig bidragsyter for handel og økonomisk aktivitet har vi i årrekker spilt en sentral rolle for å fremme lokal og regional vekst. Men vi står også overfor en unik utfordring – å balansere økonomisk vekst med miljøbevissthet og bærekraftig utvikling.

Tradisjonelt har ei havns hovedfokus vært å opprettholde infrastruktur, laste og losse varer, og administrere logistikk. Men den moderne havnen er langt mer enn dette. I en tid med endrede handelsmønstre, teknologiske fremskritt og økende miljøkrav, må en evne å omdefinere rollen. Vi er må være strategiske tenkere og aktive deltakere i økonomisk utvikling sammen med våre eiere. Vi må tiltrekker oss bedrifter og industrier som er avhengig av effektiv transport og logistikk, og dermed kan bidra til å skape arbeidsplasser og økt verdiskapning for samfunnet.

Vår utvikling er drevet av flere nøkkelprinsipper:

  • Bærekraft: Vi er forpliktet til å minimere vår påvirkning på miljøet, redusere utslipp, og beskytte marine økosystemer. Vårt mål er å bli en av de mest miljøvennlige havnene i Norge.
  • Innovasjon og teknologi: Vi omfavner innovasjon og ny teknologi som sentrale elementer i vår fremtidige suksess. Gjennom datadrevet analyse og integrasjon av IoT (tingenes internett) søker vi å effektivisere driften og forbedre tjenestene våre for kunder.
  • Samfunnsengasjement: Vi jobber aktivt med å støtte regionens vekst og utvikling, og må tiltrekke oss næringsliv og investeringer som bidrar til økt verdiskapning og arbeidsplasser.
  • Strategisk Ledelse: Vår strategiske tenkning og samarbeid med både eiere og andre offentlige institusjoner, næringslivet og samfunnet er avgjørende for vår suksess. Gjennom partnerskap som fremmer infrastrukturutvikling, opplæring, utdanning, og felles miljøinitiativer, trives vi i en kompleks og dynamisk økonomisk virkelighet.

Vår utviklingsstrategi er en del av et større rammeverk som inkluderer Sortland kommunes samfunnsdel, næringsstrategiske planer, og nasjonale retningslinjer som former vårt arbeid.

Utforsk våre fire kjerneområder: Strategi, Våre ambisjoner, Prosjekter og utviklingsplaner, og Bærekraft og samfunnsansvar for en dypere innsikt i hvordan vi gjør dette til virkelighet.

Velkommen til Sortland Havn, hvor vi driver utviklingen med lidenskap og forpliktelse!