Tilskudd til tømmerkaier

30 millioner kroner er bevilget for tilskudd til tømmerkaier i revidert nasjonalbudsjett 2013.

Les mer om søknadsprosedyre og behandling,tilskuddsatser og søknadsfrister