Den blå lagune – Sortland havns nye servicekai

Den 150 meter lange og 6 meter brede flytebryggen har et fribord på ca. 140 cm, og er spesielt tiltenkt fartøy over 15 meter – typiske servicebåter og fartøy fra fiskerinæringen. Anlegget er ideelt som midlertidig havn for oppdrag i Vesterålen, og tilbyr en tjeneste som ikke finnes fra før. I tillegg har flere fartøy fra den lokale fiskerinæringen fast plass ved servicekaien. Anlegget er også utstyrt med en tverrbrygge med mindre fribord for båter typisk brukt av reiselivsnæringen.

Anlegget tilbyr landstrøm, og etter hvert også ladestrøm. Fartøyene kan derfor ligge til kai uten utslipp og støy. Til glede både for miljø og mannskap. Dette er fremtidsrettet grønn skipsfart i praksis!

Oversikt over fasiliteter på anlegget finnes i kartet ovenfor. 

I forbindelse med prosjektet har Sortland Havn KF, i samarbeid med Sortland Kommune og Baezeni, produsert en animert film som viser hvordan anlegget ligger i bybildet.