Sortland Havn er en moderne trafikk-, industri- og fiskerihavn med velregulerte terminalfunksjoner som utgjør et effektivt bindeledd mellom sjø- og landtransport.

Sortland Havn er godkjent som EU-kontrollhavn og godkjent ISPS-terminal. Havneområdet til Sortland Havn huser Sortland Havn KF, Kystvakten, passasjerterminal, Næringsmiddelkontroll-laboratorium, Fiskeridirektoratets kontrollverk, spedisjoner med tilhørende terminaler og lagre, herunder fryse-, kjøle- og tørrlastlagre. I tillegg ligger havna i nær tilknytning til Sortland sentrum der det er liggekaier for fartøyer av ulik størrelse. Disse kaiene er utenfor ISPS-sikkerhetsområdet.

 

Vår hovedkai, Terminalkaia, har følgende data:

  • Lengde 438 m
  • Strekkbelastning pullerter 50 tonn
  • Retning 348/168 grader
  • Akseltrykk 100 tonn
  • Bæreevne 70 tonn pr. m2
  • 10 500 m2 kaiareal
  • Dybde 10 m i nord til 7,5 m i sør målt på laveste lavvann
  • Kaien er delt inn i 5 fortøyningssoner, fra T1 i nord til T5 i sør.
  • Lenker til dokumenter: