Sortland Havn utvider sitt areal

Kommunestyre i Sortland behandlet torsdag ett låneopptak på inntil to millioner kroner til utvidelse av havna. Det ble enstemmig vedtak i saken.

Det er området mellom havna og Kystvakta som skal fylles ut, dette gir 1000 kvadratmeter mer plass  i havna og mer kaifront.

Utfyllingen er sendt ut på anbud, med anbudsfrist 30 Juni og en regner med oppstart høsten 2014.

Det vil i første omgang gi muligheter for lagring av containere, noe man i dag mangler lagringskapasitet for. Men på lang sikt tenker man både tømmerkai og rororampe.

Skogafoss   Skogafoss