Sortland havn blir en av og på terminal fra midten av februar

Sortland havn går over fra å være permanent stengt anlegg, til og bli en av og på terminal. Dette innebærer at det blir mindre sikkerhetstiltak. Før var havna stengt hele året, nå vil terminalen bare være stengt i forbindelse med anløp av skip som går i internasjonal skipsfart. I praksis vil det si at besøkende til havna og ved vareutlevering ikke trenger å registrere seg hos havnavakta når det ikke er ISPS skip ved kaia.