Søknad om adgang

Ved ønske kan en søke om adgang for personell og kjøretøy – dette til de som skal ha adgang til ISPS-områder ved Sortland Terminalkai. Last ned skjemaet nederst på siden her –  fyll dette ut etter ønsket behov.

Deretter sendes skjemaet pr. post eller på mail – slik som nederste del av søknadskjemaet tilsier; [email protected]

Vi gir tilbakemelding.