Sluttfører utfyllingen til parkeringsplassen

Bulldozer Maskinlag sluttfører utfyllingen til parkeringsplassen vår med plastring for å hindre utvaskinger under kaien. Det som gjenstår er asfalteringen, det er tenkt gjennomført når massene har fått satt seg.