Slik kan Sortland få gjestehavn i sentrum

SORTLAND: Sortland Havn anbefaler etablering av dyptgående betongbrygger, som også fungerer som bølgeskjerming, for å få ei utvidet gjestehavn med plass til 20-25 fartøyer ved Torghuken.

Sortland Havn har fra Sortland kommune fått i oppgave å utrede hva slags løsning som vil være mest hensiktsmessig, med tanke på å etablere ei moderne og funksjonell gjestehavn i sentrum. Bakgrunnen er begrenset kapasitet i dagens anlegg i Torghuken, samtidig som det er økende etterspørsel etter gjesteplasser.

– Det er flere alternativer som har vært foreslått, og man ser nå på hvordan det kan løses reint praktisk. Blant annet er det behov for å avklare nautiske forhold: hvordan sjø og vind vil påvirke anlegget. Havna ønsker å bidra til at Sortland får ei gjestehavn i sentrum som dekker behovene, sier ny havnesjef i Sortland, Rune W. Monrad.

– Ønsket av alle

Han understreker at prosjektet kun er i utredningsfasen, og det foreligger heller ingen forretningsmodell for gjestehavna.

– Hvordan vi skal finansiere dette er noe vi må se på. Det kan også være aktuelt med noen faste plasser. Det er også noen private aktører inne i bildet her, som har sine rettigheter. Men jeg har oppfattet det slik at alle parter er interessert i å realisere et slikt prosjekt, sier Monrad.