Skogafoss med spesiell last til Sortland

Containerskipet Skogafoss hadde denne gang med seg dumpere og anleggsmaskiner og en stor mengde annet anleggsutstyr til Sortland. Utstyret og maskinene kommer fra Island og skal brukes i forbindelse med byggingen av Hålogalandsbrua.

 

010022008009