Skipstrafikk AIS

Her er en online marin karttjeneste fra Marinetrafic.com som viser båttrafikken i og rundt Sortland havn. Dette er en ekstern tjeneste som av og til kan være opptatt eller nede.