Ansatte ved Sortland Havn håndterer avfall fra skip
Ansatte ved Sortland Havn håndterer avfall fra skip

Sortland havn KF har etablert mottaksordning for avfall og lasterester fra fartøy. Alle fartøy skal levere avfallet til miljøstasjonene med mindre de ikke har en akseptabel lagringskapasitet som gir grunnlag for levering i neste havn.

Miljøstasjonene er plassert rundt på havneterminalen og anviser hvordan avfallet skal sorteres. Vi har også beholdere for spesialavfall. Ved behov for leveranse av større mengder spesialavfall og lasterester sørger Sortland havn KF for tilstrekkelig leveringsmuligheter.

 

Miljøstasjonene er inndelt i følgende grupper:

 1. Miljøstasjon for godsfartøy, fiskebåter og fritidsbåter:
  Små og store miljøstasjoner for kildesortert avfall. Miljøstasjonene vil være låst.
 2. Miljøstasjon for cruisefartøy:
  Renovatør vil være til stede og motta avfallet.
 3. Oljeavfall, lasterester og kloakk:
  Avhenting av dette må bestilles særskilt og betales spesielt i henhold til levert mengde, i tillegg til administrasjonsgebyr.
 4. Farlig avfall: Mindre mengder farlig avfall kan leveres ved spesielle miljøstasjoner i havneområdet. Ved levering av større mengder vil det ut fra meldeskjemaet bli sendt ut containere eller tankbiler.

 

Regler for avfallshåndtering

Alle fartøy, unntatt rutegående skip og fritidsbåter under 12 personer, skal gi melding om de har:
1) Avfall for levering, mengde og type avfall.
2) Fast leveringshavn med godkjent renovatør.

 

Avfallshåndtering må meldes inn:

 • Minst 24 timer før anløp. Dette gjelder dersom anløpshavn er kjent.
 • Så snart anløp er kjent.
 • Senest ved avgang fra foregående havn dersom seilingen har vart mindre enn 24 timer.
 • Meldingen skal gis på skjema for skipsavfall. Skjemaet finner du i under Skjema og priser under fanen Tjenester. Ved store mengder avfall (ca 2-3 kubikkmeter) vil skjemaet videresendes til Sortland havn KFs avfallsleverandør.
 • For mer informasjon om avfallshåndtering fra fartøy, kontakt havnevakta: Tlf: 75 57 71 00 eller epost: havnekontoret@sortland-havn.no