Skipsavfall

Sortland havn KF har etablert mottaksordning for avfall og lasterester fra fartøy. Alle fartøy skal levere avfallet til miljøstasjonene med mindre de ikke har en akseptabel lagringskapasitet som gir grunnlag for levering i neste havn.

Miljøstasjonene er plassert rundt på havneterminalen og anviser hvordan avfallet skal sorteres. Vi har også beholdere for spesialavfall. Ved behov for leveranse av større mengder spesialavfall og lasterester sørger Sortland havn KF for tilstrekkelig leveringsmuligheter.

Miljøstasjonene er inndelt i følgende grupper:

  1. Små og store miljøstasjoner for kildesortert avfall beregnet på godsfartøy, fiskebåter og fritidsbåter. Miljøstasjonene vil være låst.
  2. Ved anløp av cruisefartøy vil renovatør være til stede og motta avfallet.
  3. Avhenting av oljeavfall, lasterester og kloakk må bestilles særskilt og betales spesielt i henhold til levert mengde. I tilegg kommer det et administrasjonsgebyr.
  4. Mindre mengder farlig avfall kan leveres ved spesielle miljøstasjoner i havneområdet. Ved levering av større mengder vil det ut fra meldeskjemaet bli sendt ut containere eller tankbiler.

Alle fartøy, unntatt rutegående skip og fritidsbåter under 12 personer, skal gi melding om de har:

  1. Avfall for levering, mengde og type avfall.
  2. Fast leveringshavn med godkjent renovatør.

Dette må det meldes om:

  1. Minst 24 timer før anløp. Dette gjelder dersom anløpshavn er kjent.
  2. Så snart anløp er kjent.
  3. Senest ved avgang fra foregående havn dersom seilingen har vart mindre enn 24 timer.

Meldingen skal gis på skjema for skipsavfall. Skjemaet finner du under skjema og retningslinjer under selvbetjening i hovedmenyen. Skjemaet videresendes Sortland havn KFs avfallsleverandør dersom det er store mengder avfall. Det vil si mer en to-tre kubikkmeter.

For mer informasjon om avfallshåndtering fra fartøy kontakt maritim avdeling ved havnevakta på telefon:
75 57 71 00 eller på vår epost: [email protected]