Sjøtransport av tømmer i Nordland

Representanter fra Meløy i sør til Risøyhavn i nord var fredag samla i Bodø. Nordland Fylkeskommune hadde invitert til møte med tema tømmertransport sjøvegen.

Havnesjef Hugo Næss stilte på møtet og viste skisse fra Sortland Havn.

Ei utviding av eksisterende havn med ca 80 meter vil sikre en effektiv, sikker og rimelig terminalhandtering i fremtiden.

Les mer og se skissen her:

Link til artikkel fra Nordland Fylkeskommune