Shortsea shipping

Bilskip til Bergen. Mer tømmer på sjø. Nye brønnbåter. Problemer i Kiel. Dåp i Stavanger.

Les mer her: