Shortsea shipping

Ny linje til Tyskland. Stor aktivitet i Fredrikstad. Sammenslåing av terminaler. 2014 et vendepunkt.

Les mer her: