Shortsea shipping

Det koster mer å forurense. Frustrasjon over statsbudsjett. Taktfast mars mot Stortinget.

Les mer her: