Shortsea shipping

Rekord i nybilimport i Breivik, Rekordvolum i Drammen, Privatisering i Oslo og fortsatt havnekonflikt.

Les mer her: