Seilingsforhold

Havnas posisjon: N 6842 E 1526, UTM 0517007 7620922.

Seilingsled gjennom Sortlandsundet fra nord eller fra sør. I store deler av Sortlandssundet er det passende ankringsdybder og god holdebunn, sand.

Nautiske data: Se sjøkart nr. 76.

Beliggenhet:
Sortland Havn ligger på vestsiden av Sortlandsundet. Skip kan ankomme og avgå nord- eller sørover i sundet til enhver tid på døgnet.

Like nord for Sortland havn krysser Sortlandsbroen sundet med en fri seilingshøyde på 30m på spring høyvann målt 40m ut på hver side fra senter av midtspennet. Seilingsbredde 140m. Se vedlegg nederst på denne siden.

Tidevann/Strømforhold:
Høyvann i Sortland inntreffer ca 13 min senere enn standardhavn Bodø.
Strømmen i Sortlandssundet går N-over fra ca 2t og 20min før høyvann i Bodø til ca 3 3/4t etter høyvann i Bodø. Ellers går strømmen Sørover. Strømstille varer ca 1 time. Strømmen når en fart av ca 1-2 knop (kan bli sterkere under spesielle forhold).

NB! Dette kartet er ikke beregnet til bruk for navigasjon.

Tidevann og vannstand for Sortland