Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

 

Mer gods på sjø

Last ned dokumentet her: Naerskipsfartsstrategi_2013