Regional havn sentralt plassert

Sortland havn er ei regional havn sentralt plassert i Vesterålen og Nord-Norge. Sortland havn er en moderne trafikk,fiskeri, stykkgods, og industrihavn.
Havna er EU-godkjent som kontrollhavn for fangst fra tredje land og er godt etablert som transitt- og eksporthavn for fisk og fiskeprodukter.