Prosjektet SafeSeaNet 2015

Kystverket skal innen 1.juni 2015 videreutvikle SafeSeaNett Norway til å bli en fullverdig nasjonal meldingsportal for skipsrapportering i tråd med EUs rapporteringsdirektiv 2010/65/EF

Les mer her: