Sortland Havn har en rekke spennende prosjekter og utviklingsplaner som vil forme vår fremtid. Vårt engasjement for å forbedre våre tjenester og styrke vårt samfunnsbidrag er tydelig i våre planer og prosjekter.

Vi ønsker å investere i både ny og modernisering av våre havnefasiliteter for å imøtekomme behovene til moderne skip og last. Dette inkluderer oppgradering av kraner, kaier og lagringsområder.

Sortland Havn arbeider aktivt med å utvikle bærekraftige logistikkløsninger. Dette inkluderer tiltak for å redusere utslipp, øke energieffektiviteten og fremme miljøvennlig transport.

Vi er stolte av vårt samarbeid med lokale og regionale partnere. Gjennom strategiske partnerskap jobber vi sammen for å styrke næringslivet og samfunnet i vår region.