Plan og utvikling

Her kan du laste ned kommunedelplan og mulighetsstudie for Sortland Havn KF. Dokumentene kan lastes ned på linken under som PDF-fil.