Passasjer- og trafikkhavn

Sortland havn er en moderne trafikkhavn med terminalfunksjoner som utgjør et effektivt bindeledd mellom sjø og land. Ved terminalen er det daglig 2 anløp av hurtigruten på nord og sør.

Terminalen ivaretar passasjerer ved avgang og ankomst av hurtigruten og cruisebåter, i tillegg anløpes den av buss og taxi etter ruter og behov. dere finner mer info rundt buss her: Boreal Transport