Parkeringsplassen ferdigstilt

Torsdag 19 november var parkeringsplassen ferdigstilt. Det er  2 mnd siden utfyllingen startet og alt har gått etter planen. Plassen blir asfaltert til neste år. Vi ser oss fornøyd med å ha fått egen parkeringsplass til bygget vårt, spesielt større kjøretøy med tilhengere har fått bedre parkeringsvilkår.

IMG_0669  IMG_0670