Orientering om endringer i Kystverkets avgifter pr. 1 Januar 2013

Avgiftsatser for 2013