Om Sortland Havn KF

Organisasjon

Sortland Havn KF er organisert som et kommunalt foretak etter kommuneloven.

Sortland Havn KF er et kommunalt foretak som eies av Sortland kommune. Sortland kommunestyre er havnens øverste organ. Sortland Havn KF ledes av Sortland havnestyre. Den daglige driften av havnen forestås av havneadministrasjonen med en havnesjef som leder. Innenfor de økonomiske rammene og økonomiplanen Sortland kommunestyre har fastlagt, avgjør havnestyret hvordan havnekassens midler skal forvaltes, og treffer beslutning om plassering av midler, samt bortleie og bortfeste av havnens eiendommer og innretninger. Våre vedtekter kan lastes ned fra linken nedenfor.