Sortland Havn er en moderne passasjer-, container-, prosjektlast-, fiskeri- og stykkgodshavn. Vi har terminalfunksjoner for å være et effektivt bindeledd mellom sjø- og landtransport. Havnen er plassert i hjerte av Vesterålen og Nord-Norge, er EU-godkjent som kontrollhavn for fangst fra tredje land og er godt etablert som transitt- og eksporthavn for fisk og fiskeprodukter.

Sortland Havn har egen containerterminal, med effektive ruter til Europa, Afrika, Asia og Amerika.
Sortland Havn er en innovativ havn med bred kompetanse innenfor både større og mindre prosjektlast.
Hos Sortland Havn kan du bestille fortøyning, vann og strøm, avfallshåndtering, bunkers, kraner, maskiner, proviant, lege, taxi, skipstjenester ellers med mer.

Havneområdet huser Sortland Havn KF, Kystvakten, passasjerterminal, Næringsmiddelkontroll-laboratorium, Fiskeridirektoratets kontrollverk, spedisjoner med tilhørende terminaler og lagre, herunder fryse-, kjøle- og tørrlastlagre. I tillegg ligger havna i nær tilknytning til Sortland sentrum der det er liggekaier for fartøyer av ulik størrelse. Disse kaiene er utenfor ISPS-sikkerhetsområdet.

Sortland Havn ønsker å være et knutepunkt og en servicefunksjon i takt med nærmiljø, by og region og bidrar til vekst og utvikling i Vesterålen. Vi ønsker å bidra til godt samarbeid og god forbindelse mellom havn, handel, turisme og næringsliv og være det gode håndtrykket mellom sjø og land. Sortland Havn engasjerer seg i utviklingen av infrastruktur, logistikk og trafikkflyt i Sortland og Vesterålen. Sammen med Sortland kommune arbeider derfor Sortland Havn for å etablere et nytt havneutsnitt som skal differensiere og ivareta de ulike tjenestene som havnen tilbyr. Målet er å lede tungtransport vekk fra sentrumskjernen, og gi rom for videre utvikling av Sortland by.

 

Sentralt i og rundt Sortland Havn finner du bl.a. følgende selskaper:

Sortland Havn KF | Nordtrafikk | Vesterålen Kulde I Mattilsynet | Kystvakten | Fiskeridirektoratet | Bring  | Schenker | Alsvåg Plater | Eimskip | Edi-Systems | Prestfjord | Vesteraalens | Eco Loop I Åkerblå I Eurofins Sortland I Endresen Transport I Sortland skipselektronikk I Eide Rederi I Kringelen Maskinservice I Bjørn Ovik I Nordkran I Maskinteknikk Nord I Reno-Vest I