Nyhetsbrev fra CNNS Mars 2013

Hovedfokus i Cruise North er de snuhavnmuligheter som finnes i Nord-Norge og på Svalbard, med utgangspunkt i Avinors mest aktuelle flyplasser.