Nyansatt driftssjef på plass i Sortland Havn KF

Den nyansatte driftssjefen Einar Glad Hansen begynte i stillingen ved Sortland Havn 2.April.

Hansen er fra Blokken og kommer fra stillingen som navigatør i Torghatten Nord.