Ny utgave av sjøkart nr.76 Stokmarknes-Sortland-Malnes

Ny utgave av sjøkart nr.76 erstatter tidligere utgave fra 2008. Det gamle kartet utgår og vil ikke lenger bli vedlikeholdt av Kartverket

Sjokart-76-utsnitt-september-2013

Les mer her: