Ny kaifront utenfor Rødbrygga

I kroken sør for Rødbrygga er det laget et nytt uterom med nærhet til sundet og kystkulturen og en ny kaifront som gjør det lettere å ta seg inn til Rødbrygga sjøveien. Dette området markerer nordenden av det som skal bli en sammenhengende havnepromenade på Sortland. Kystlaget vil bruke området til utstilling av bl.a gamle båter og båtmotorer, det vil bli beplantet og laget ett fysisk skille  mellom dette området og parkeringsplassen til Skipsgården og kulturhuset.