Nordhavna

Ligger ved Vesterålen Sjøhus, Nord for Sortland sentrum.
15 gjesteplasser. Lun og skjermet havn.

Muligheter for overnatting og servering på Vesterålen Sjøhus.
Grillplass, vedfyrt badestamp i fjæra.
Egen fiskebrygge ytterst på moloen.

Havneansvarlig: Marit Asbjørnsen
Telefon: 76 12 37 40