Hurtigruten ligger til kai ved Sortland Havn
Hurtigruten ligger til kai ved Sortland Havn

Beliggenhet

Sortland Havn ligger på vestsiden av Sortlandsundet.

Skip kan ankomme og avgå nordover eller sørover i sundet til enhver tid på døgnet. Like nord for Sortland havn krysser Sortlandsbroen sundet med en fri seilingshøyde på 30 m på spring høyvann målt 40m ut på hver side fra senter av midtspennet. Seilingsbredde 140 m.

Havnas posisjon

N 6842 E 1526, UTM 0517007 7620922.

Seilingsled gjennom Sortlandsundet fra nord eller fra sør. I store deler av Sortlandssundet er det passende ankringsdybder og god holdebunn av sand.

 

Nautiske data

Se sjøkart nr. 76.