Hurtigruten ligger til kai ved Sortland Havn
Hurtigruten ligger til kai ved Sortland Havn

Beliggenhet

Sortland Havn ligger på vestsiden av Sortlandsundet.

Skip kan ankomme og avgå nordover eller sørover i sundet til enhver tid på døgnet. Like nord for Sortland havn krysser Sortlandsbroen sundet med en fri seilingshøyde på 30 m på spring høyvann målt 40m ut på hver side fra senter av midtspennet. Seilingsbredde 140 m.

 

Tidevann og strømforhold

Høyvann i Sortland inntreffer ca. 13 min senere enn standardhavn Bodø.

Strømmen i Sortlandssundet går nordover fra ca. 2 t og 20 min før høyvann i Bodø til ca. 3 ¾ t etter høyvann i Bodø. Ellers går strømmen sørover. Strømstille varer ca. 1 time. Strømmen når en fart av ca. 1-2 knop (kan bli sterkere under spesielle forhold).

 

Havnas posisjon

N 6842 E 1526, UTM 0517007 7620922.

Seilingsled gjennom Sortlandsundet fra nord eller fra sør. I store deler av Sortlandssundet er det passende ankringsdybder og god holdebunn av sand.

 

Los

Lostjenester bestilles hos Lødingen Losstasjon:

VHF kanal: 13/16

Ring 769 86 810

pilot.lodingen@kystverket.no

 

Nautiske data

Se sjøkart nr. 76.