Hurtigruten ligger til kai ved Sortland Havn
Hurtigruten ligger til kai ved Sortland Havn

Havnas posisjon

N 6842 E 1526, UTM 0517007 7620922.

 

Seilingsled gjennom Sortlandsundet fra nord eller fra sør. I store deler av Sortlandssundet er det passende ankringsdybder og god holdebunn, sand.

 

Nautiske data

Se sjøkart nr. 76.