Maurnes Fiske- og småbåtforening utvider

På Maurnes planlegges utvidelse av småbåthavna med 37 båtplasser. Behovet for å utvide båthavna på Maurnes er forholdsvis stor, per i dag står 29 personer på ventelista for å få plass til sin båt.

Les mer om saken på vol