Maurnes fiske- og småbåtforening mer enn dobler kapasiteten i havna

Investerer stort i småbåthavna på Maurnes.

Les mer på blv.no