Maurnes fiske- og småbåtforening

Slipp.
Utleie av hus og båt.
5 gjesteplasser.

Kontaktperson: Erlend Halvorsen
Telefon : 47 76 05 71