Lysere tider i Sortland Havn

Havnestyrets leder Willy Bowitz ser store utviklingsmuligheter i Sortland Havn.

Les mer om orienteringen om dagens og framtidas drift av Sortland Havn KF som var gitt i formannskapsmøte 09.01.2014.