Containerhavn i vekst

Sortland havn er ei regional havn sentralt plassert i Vesterålen og Nord-Norge. Sortland havn er en moderne trafikk,fiskeri, stykkgods, og industrihavn.

Havna er EU-godkjent som kontrollhavn for fangst fra tredje land og er godt etablert som transitt- og eksporthavn for fisk og fiskeprodukter.

Vi har en egen containerhavn med direkte rute til Europa eller Nord Amerika. Dette gir produsenter og kjøpere en stor tidsbesparelse ved leveranse til andre kontinenter eller jernbane. Se container-ruten på det vedlagte kart under samt aktuell befrakter – visualisert transportrute samt ruteinfo her ; www.eimskip.is/no

Vil dere se mer av havnens fraktservice samt linjeruter, se vår link til befrakteren EIMSKIP her ; eimskip.is/no