Ledige kontorlokaler i Sortland Havn

Sortland Havn KF har ledig kontorlokaler på totalt 90 m2

fordelt over 2. egt.

Lokalene ligger i havneterminal Nord.

Henvendelse til:

Havnekontoret v/Havnesjefen tlf: 76108260

email:[email protected]