Sortland Havn er en moderne trafikk-, industri- og fiskerihavn med velregulerte terminalfunksjoner som utgjør et effektivt bindeledd mellom sjø- og landtransport.

Sortland Havn er godkjent som EU-kontrollhavn og godkjent ISPS-terminal. Havneområdet til Sortland Havn huser Sortland Havn KF, Kystvakten, passasjerterminal, Næringsmiddelkontroll-laboratorium, Fiskeridirektoratets kontrollverk, spedisjoner med tilhørende terminaler og lagre, herunder fryse-, kjøle- og tørrlastlagre. I tillegg ligger havna i nær tilknytning til Sortland sentrum der det er liggekaier for fartøyer av ulik størrelse. Disse kaiene er utenfor ISPS-sikkerhetsområdet.

Terminalkaia 

Hovedkaien, Terminalkaia, er plassert på vestsiden av Sortlandssundet – i sentrum av Sortland. Kapasitet og spesifikasjoner finner du her.

 

Servicebryggeanlegg

Den 150 meter lange og 6 meter brede flytebryggen har et fribord på ca. 140 cm, og er spesielt tiltenkt fartøy over 15 meter – typiske servicebåter og fartøy fra fiskerinæringen. Anlegget er ideelt som midlertidig havn for oppdrag i Vesterålen, og tilbyr en tjeneste som ikke finnes fra før.

Her kan du se video, og lese mer om anlegget.

 

Gjestehavner

Torghuken, i Sortland sentrum, er en kommunal gjestehavn som driftes av Sortland Havn KF.

Havnen er selvbetjent, og på kaien finnes vannuttak, strøm, og container for levering av søppel.

For alle fritidsfartøy er disse tjenestene inkludert i havneavgiften. Vennligst bruk containere på kai for tømming av avfall fra fartøy.

Innenfor Sortland kommunes havnedistrikt finnes det i tillegg flere småbåthavner med egne gjesteplasser.

Utdypende info om gjestehavn, og småbåthavner finnes i denne linken. 

 

Fiskeri/lossehavn

Sortland Havn ligger sentralt plassert i Vesterålen noen timers gange fra fiskefeltene i Norskehavet og Barentshavet. Havna er godt skjermet, er isfri og har moderne lagre og fryseanlegg med en samlet frysekapasitet på ca. 5000 tonn.

 

Gods- og containerhavn

Sortland Havn er regionhavn for Vesterålen, og strategisk plassert i Nord-Norge i forhold til fiskeri- og havbruk. Vi er en moderne container-, prosjektlast-, fiskeri- og stykkgodshavn. Vår terminalkai har en total lengde på 438 meter, og kan betjente det meste av fartøy som er i drift langs kysten. Havneanlegget har flere moderne lagre, fryselagre og spedisjoner for sjø og landverts transporter. Vi er EU-godkjent som kontrollhavn for fangst fra tredjeland og er godt etablert som transitt- og eksporthavn for fisk og fiskeprodukter.

Passasjer og trafikkhavn

Sortland Havn ligger i hjertet av øyriket Vesterålen og er et viktig knutepunkt for transport og kommunikasjon. Sortland har i tillegg stor nærhet til kortbaneflyplass på Skagen (ca. 25 minutter). Og ca. 90 minutter til Evenes og storflyplass. Sortland Havn har terminalfunksjoner som utgjør et effektivt bindeledd mellom sjø og land. Det er to anløp daglig av kystruten, Hurtigruten og Havila, på nord og sør. Terminalen ivaretar passasjerer ved avgang og ankomst fra kystrute, cruisebåter, tjenestefartøy mm. Trenger du taxi eller handicapbil, hjelper Sortland Taxi deg raskt og effektivt.

Kontrollhavn: Kystvakten

Kystvaktens hovedstasjon og base er plassert i Sortland med hovedadministrasjon, messe/forlegningskapasitet og egne kaianlegg som nærmeste nabo til Sortland Havn. Fartøyer og helikoptre opererer i stor grad ut fra Sortland. Kystvaktens mest sentrale oppgaver er fiskerioppsyn, miljøvern, søk, redning og tolloppsyn. Kystvakten er statens myndighetshåndhever på havet og samarbeider blant annet med politi, Tollvesenet, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet

Fiskeridirektoratets kontrollverk

Fiskeridirektoratets ytre forvaltningsetat har oppgaver innen ressursforvaltning, ressurskontroll, havbruksforvaltning, havbrukskontroll og kystsoneforvaltning. Grensekontrollstasjon er opprettet i Sortland Havn.

Offentlig myndighetsutøvelse og saksbehandling

Sortland Havn er organisert som en kommunalt foretak (KF), og 100% eid av Sortland kommune. Det er Havnestyret i Sortland Havn som er beslutningsorganet, med en egen havneadministrasjon ledet av Havnesjefen i Sortland.

Sortland Havn er av Sortland kommune delegert myndighet til saksbehandling etter Havne- og farvannsloven. Typisk vil dette gjelde søknader om etablering av molo, flytebrygger mm. Videre også sjøfyllinger i land og liknende.

Søknadsskjema og veiledning ligger på denne siden