Kaier og infastruktur

Sortland Havn er en moderne trafikk-, industri- og fiskerihavn med velregulerte terminalfunksjoner som utgjør et effektivt bindeledd mellom sjø- og landtransporter.

Følgende funksjoner finnes i havneområdet:

– Sortland Havn KF
– Kystvakten
– Passasjerterminal
– Næringsmiddelkontroll – laboratorie
– Godkjent EU-kontrollhavn
– Godkjent ISPS-terminal
– Fiskeridirektoratets Kontrollverk
– Spedisjoner med tilhørende terminaler og lagre, herunder fryse-, kjøle- og tørrlastlagre. I tillegg ligger havna i nær tilknytning til Sortland sentrum der det er liggekaier for fartøyer av ulik størrelse. Disse kaier er utenfor ISPS-sikkerhetsområdet.

Vår hovedkai – Terminalkaia – har følgende data:

Lengde 438m – Strekkbelastning pullerter 50 tonn – Retning 348/168 grader – Akseltrykk 100 tonn – Bæreevne 70 tonn pr. m2 – 10500m2 kaiareal – Dybde 10m i nord til 7,5m i sør målt på laveste lavvann.

Kaier og fortøyningssteder
Kainavn Fortøyningssted Kailengde Dybde (LAT) Privat/offentlig
Kystvaktkaia KV – Nord 230m N9,0 -S7,1m Off. (Militær)
Terminalkaia T1-T2-T3-T4-T5 (S) 438m N10,0 – S7,5m Offentlig
Ellingsenkaia GAE1 – GAE2 (S) 150m N4,5 – S4,1m Privat
HV-kaia HV 60m N3,5 -S3,1m Privat
Torghuken TH Flyte- gjestebrygge 2,0m Offentlig