ISPS NYTT FRA KYSTVERKET

Isps nytt fra Kystverket.

Besøk av danske kolleger i region sørøst. Heving av sikringsnivået på Mongstad.

Ny ordning med PFSO-kurs fra 1.Januar. Tips til kvartalsvis drill.

Les mer her: