Cruiseseminar

Sortland Næringsforening, Discover Arctic og Sortland Havn avholdt cruiseseminar med god deltakelse

fra næringslivet i området.


I 2013 er det foreløpig booket fire cruiseanløp til Sortland Havn. Hva forventer rederiene av handelsstanden, og hva forventer handelstanden av rederiene?, spør Marius Steiro, daglig leder i Sortland Næringsforening.

Onsdag 26. september inviterte næringsforeninga i samarbeid med Discover Arctic og Sortland havn til seminar om hva som skal til for at Sortland skal lykkes som ei mer attraktiv anløpshavn for criuseskip.

Til seminaret kom  Erik Joachimsen fra Cruise Norg-Norge og Svalbard SA. Regionale og lokale muligheter ble diskutert.