Ingen havner i Vesterålen får midler for fiskerihavnetiltak

Regjeringen bevilger 60,5 millioner kroner til utbedring av kommunale fiskerihavnetiltak.

Les mer på vol.no